Νέα κυκλοφοριακή μελέτη για την Κεραμωτή-Βαρέα οχήματα και στο βάθος…πεζοδρόμηση!

 Στην Αθήνα βρέθηκε την περασμένη Τετάρτη ο δήμαρχος Νέστου Βαγγέλης Τσομπανόπουλος, προκειμένου να παραδώσει στο Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας Διονύση Καλαματιανό μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη (ή, επί το ορθότερο, τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας από το 2008 κυκλοφοριακής μελέτης) για την Κεραμωτή.
Η μελέτη αυτή συντάχθηκε σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση στο χρονίζον ζήτημα της διέλευσης των βαρέων οχημάτων μέσα από το λιμάνι της Κεραμωτής, μιας και -όπως είχε αναφέρει ο κ. Τσομπανόπουλος σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νέστου- υπήρχε σχετική οδηγία από το υπουργείο Ναυτιλίας.Αξίζει, πάντως, να ρίξουμε μια ματιά στο τι προβλέπει αυτή η τροποποιημένη μελέτη.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα όσα παρουσιάστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο Νέστου, η τροποποίηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Δήμου Νέστου για την εφαρμογή μέτρων και ρυθμίσεων:

βραχυχρόνιου ορίζοντα για την άμεση βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και
μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα για την αναβάθμιση-ανάπλαση
-του δυτικού παραλιακού μετώπου του οικισμού και
-συνοδών εγκαταστάσεων (π.χ. οργανωμένων χώρων στάθμευσης), έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το αστικό περιβάλλον και να εξομαλυνθούν οι υφιστάμενες δυσλειτουργίες.

Υφιστάμενες Δυσλειτουργίες και Οχλήσεις στο οδικό δίκτυο του οικισμού

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Δήμος Νέστου, με την παρούσα πρόταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δύναται να προχωρήσει στην επίλυση των υφιστάμενων δυσλειτουργιών και οχλήσεων, οι οποίες μπορούν να κωδικοποιηθούν στα εξής τέσσερα σημεία:

Μη ρυθμισμένη διέλευση βαρέων οχημάτων από το οδικό δίκτυο του οικισμού, που ξεπερνά τη φορτοϊκανότητα αυτού για ασφαλή χρήση σε αστικό περιβάλλον.
Άναρχη στάθμευση πλήθους οχημάτων ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στο δυτικό τμήμα του οικισμού, πλησίον του Πορθμείου του Λιμένα Κεραμωτής.
Πλέξη αντικρουόμενων χρήσεων και λειτουργιών στο σύνολο του οικισμού και κυρίως στις οδούς του δυτικού παραλιακού μετώπου που εξυπηρετούν την κίνηση από και προς τον Λιμένα Κεραμωτής.
Ιδιαιτέρως επιβαρυντικοί φόρτοι βαρέων οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του Πορθμείου εξυπηρέτησης της νήσου Θάσου, το οποίο αποτελεί πόλο γέννησης υψηλών κυκλοφοριακών φόρτων, οι οποίοι εξυπηρετούνται από το οδικό δίκτυο του οικισμού.
Χαμηλό επίπεδο Οδικής Ασφάλειας στο μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου του οικισμού ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αιτιών.

Προτάσεις Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω δυσλειτουργιών στο οδικό δίκτυο του οικισμού και την εξομάλυνση των οχλήσεων που δημιουργούνται από τις συγκρούσεις χρήσεων στην περιοχή, προτείνεται η υλοποίηση δέσμης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η οποία διακρίνεται σε δύο φάσεις παρεμβάσεων.
1. Περιορισμός κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων με Μ.Β.>12tn στον οικισμό της Κεραμωτής.
Το σημαντικότερο ζήτημα δυσλειτουργίας του οδικού δικτύου της Κεραμωτής, σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο οδικό δίκτυο της Κεραμωτής και της στοχοθεσίας των υφιστάμενων και των σκοπούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το οδικό δίκτυο του οικισμού είναι η μη ρυθμισμένη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο του οικισμού. Η πρόταση προβλέπει τα εξής:

i. Η προτεινόμενη ρύθμιση αναφέρεται στα οχήματα με Μ.Β.>12tn.

ii. Κατά τους τέσσερις καλοκαιρινούς μήνες της τουριστικής περιόδου (Ιούνιος-Ιούλιος- Αύγουστος-Σεπτέμβριος) προτείνεται η πλήρης απαγόρευση εισόδου των οχημάτων στο οδικό δίκτυο του οικισμού, με την εξαίρεση του σημείου 5 της παρούσας λίστας.

iii. Οι εναλλακτικές διαδρομές των αποκλειόμενων οχημάτων περιλαμβάνουν και θαλάσσιες διαδρομές, η αρχική περιγραφή των οποίων γίνεται στο τεύχος του Σχεδίου Τροποποίησης της Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής.

iv. Κατά τους υπόλοιπους οκτώ μήνες (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος-Ιανουάριος- Φεβρουάριος-Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος) προτείνεται η ρυθμισμένη είσοδος και έξοδος όλων των βαρέων οχημάτων στον οικισμό σύμφωνα με το κατωτέρω σκαρίφημα, με την εξαίρεση του σημείου 5 της παρούσας λίστας. Με πράσινο [κλάδος 1] σημειώνεται η είσοδος των βαρέων οχημάτων στον οικισμό και με κίτρινο η έξοδος από αυτόν [κλάδοι 1 και 2].

v. Από τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες οχημάτων:

παντός τύπου λεωφορεία (οχήματα κατηγορίας M3)
όλα τα οχήματα του Δήμου Νέστου
οχήματα υπηρεσιών και επιχειρήσεων τροφοδοσίας των κατοικιών και των καταστημάτων της Κεραμωτής
οχήματα δομικών έργων για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων στον οικισμό.

vi. Προτείνεται η εφαρμογή σχολικών δακτυλίων για τα Ο.Τ. 33 και 66 στα οποία είναι εγκατεστημένα τα σχολικά συγκροτήματα του οικισμού. vii. Απαιτείται η αποξήλωση της υφιστάμενης σήμανσης που αφορά σε βαρέα οχήματα και οχήματα που φέρουν ρυμουλκούμενα και η εγκατάσταση νέας, σύμφωνα με την παρούσα πρόταση.

vii. Απαιτείται η αποξήλωση της υφιστάμενης σήμανσης που αφορά σε βαρέα οχήματα και οχήματα που φέρουν ρυμουλκούμενα και η εγκατάσταση νέας, σύμφωνα με την παρούσα πρόταση
2. Ίδρυση νέας πορθμειακής γραμμής Λιμένας Θάσου – “Φίλιππος Β’” για την εξυπηρέτηση της οχημάτων των οποίων η κυκλοφορία περιορίζεται από τον οικισμό της Κεραμωτής. Η νέα πορθμειακή γραμμή προτείνεται να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες. Η νέα προτεινόμενη γραμμή δε διαφοροποιεί ιδιαιτέρως τη σημερινή κατάσταση εφόσον στοχεύει σε ειδικό φόρτο οχημάτων (βαρέα οχήματα με Μ.Β.>12tn). Επίσης, είναι δυνατή η μείωση του αριθμού εκτελούμενων δρομολογίων της γραμμής Λιμένας Θάσου – Κεραμωτή στο βαθμό που αυτή θα εξυπηρετεί κατ’ αποκλειστικό τρόπο επιβατικά και μικρά φορτηγά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

3. Ίδρυση δύο νέων οργανωμένων χώρων στάθμευσης υπό τη διαχείριση της Δημοτικής Αρχής (Δημοτικά Parking), σε τμήματα των ελεύθερων από χρήση Ο.Τ. 47 και 92, τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν ως προς τη στάθμευση περί τα 300 Ι.Χ. Τα συγκεκριμένα Ο.Τ. βρίσκονται ιδιαιτέρως κοντά τόσο στο Λιμένα όσο και στις υπόλοιπες κύριες ειδικές χρήσεις του οικισμού.
Β’ Φάση Παρεμβάσεων
4. Πεζοδρόμηση τμήματος δυτικού παραλιακού μετώπου (οδός Ξάστερου). Η πεζοδρόμηση προτείνεται να εφαρμοστεί από Ο.Τ. 34 (από το ύψος του εστιατορίου “Στρούγκα”) έως το Ο.Τ. 43 (Εμπορικός Λιμένας). Η παρούσα πρόταση αν και θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική προτείνεται η μεσοπρόθεσμη εφαρμογή της έπειτα από ένα έτος λειτουργίας των λοιπών παρεμβάσεων και να αξιολογηθεί ως προς τα αποτελέσματά της μετά το πέρας ενός επιπλέον έτους λειτουργίας του.

Η γραφική κωμόπολη στο δέλτα του ποταμού Νέστου

Γνωρίστε την Κεραμωτή με τη φυσική ομορφιά – Δείτε τις φωτογραφίες

Σε απόσταση 42 χιλιομέτρων από την Καβάλα, η Κεραμωτή είναι το πιο κοντινό σημείο της ηπειρωτικής Ελλάδας στη Θάσο, κι αποτελεί σημείο σύνδεσης με το νησί. Βρίσκεται σε μια μικρή χερσόνησο, κοντά στις εκβολές του Νέστου.

Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν προσφυγικές οικογένειες που έφτασαν εκεί με την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923, ενώ τη δεκαετία του ’70 η Κεραμωτή άρχισε να αναπτύσσεται τουριστικά χάρη στις παραλίες αλλά και το λιμάνι της.

Στη γραφική παραλιακή κωμόπολη το φυσικό λιμάνι είναι διαρκώς γεμάτο κόσμο, κυρίως ψαράδες που με μεγάλα αλιευτικά, ανεμότρατες και γρι-γρι δραστηριοποιούνται στο Θρακικό πέλαγος. Από το λιμάνι της Κεραμωτής γίνεται και το μεγαλύτερο μέρος της μετακίνησης επιβατών και της μεταφοράς εμπορευμάτων από και προς τη Θάσο.

Το δέλτα του Νέστου βρίσκεται στα νότια σύνορα των νομών Καβάλας και Ξάνθης και καλύπτει έκταση περίπου 500.000 στρεμμάτων. Αποτελεί τμήμα του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας.

Στην Κεραμωτή λειτουργεί Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου και Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών Νέστου.

ΚΕΡΑΜΩΤΗΚΕΡΑΜΩΤΗΚΕΡΑΜΩΤΗΚΕΡΑΜΩΤΗΚΕΡΑΜΩΤΗΚΕΡΑΜΩΤΗ

Chrysoupoli News Πραγματικά πολύ όμορφες εικόνες από το www.newsbeast.gr απλώς εμείς θα προσθέσουμε ότι για να  γνωρίσεις το Δήμο Νέστου χρειάζεται να τον επισκεφτείς, άλλωστε κανένας τόπος δεν γίνεται γνωστός μέσα από σελίδες, φυλλάδια κλπ. Χρειάζεται αγγίγματα, μυρωδιές, ακούσματα, γεύσεις και επικοινωνία με τους ανθρώπους.

Εμείς σας περιμένουμε δίνοντας σας λίγες εικόνες του τόπου μας μέσα από το άρθρο του www.newsbeast.gr έτσι σαν δείγμα απ’ αυτό που θα ζήσετε όταν με την πρώτη ευκαιρία γίνουμε προορισμός σας.

Κώστας Χιώτης

Απαγορευτικό απόπλου για Θάσο από Κεραμωτή και Καβάλα.

Τα μεγάλα προβλήματα που έχουν προκληθεί στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω των δυνατόν ανέμων που πνέουν σήμερα 18 Ιανουαρίου στα πελάγη δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη και την σύνδεση του νομού Καβάλας με το νησί της Θάσου.

Το σχετικό απαγορευτικό για τις ακτοπλοϊκές γραμμές Καβάλας-Πρίνου και Κεραμωτής-Λιμένα ισχύει από το πρωί, σήμερα 18 Ιανουαρίου 2018 με όλα τα δρομολόγια να έχουν ματαιωθεί, αναμένεται νέα ανακοίνωση το μεσημέρι από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας για την ισχύ η όχι του απαγορευτικού.

Ως εκ τούτου αναμενόμενες θεωρούνται και οι καθυστερήσεις αφίξεων -αναχωρήσεων πλοίων  από το λιμάνι της Καβάλας.

Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με το Λιμεναρχείο Καβάλας και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, ενώ και οι κυβερνήτες των σκαφών θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για την προφύλαξή τους.

 

Ζητούνται εργαζόμενοι στην Κεραμωτή .

Η εταιρία διαθέτει εταιρικό λεωφορείο για την μεταφορά του προσωπικού στις εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στην Κεραμωτή Καβάλας.

Ζητούνται εργάτριες για εργασία πλήρους απασχόλησης στον τομέα της μεταποίησης και επεξεργασίας ψαριών από την εταιρία Δ. Σινιώρης & Σια Ο.Ε.

Το λεωφορείο εκτελεί το δρομολόγιο Ξάνθη – Χρυσούπολη – Κεραμωτή με ενδιάμεσες στάσεις.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25910 – 51543

Ο κύβος ερρίφθη: Οι κάτοικοι της Κεραμωτής κλείνουν το δρόμο – ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ.

Οι κάτοικοι της Κεραμωτής όπως ανέφεραν στο Chrysoupoli News θέλουν την στήριξη όλων των κατοίκων του Νέστου διότι το θέμα ( διελεύσεις των βαρέων οχημάτων εντός της Κεραμωτής  καθώς και η μεταφορά του Ιατρείου) έχει παραμείνει στάσιμο εδώ και αρκετά χρόνια με αποτέλεσμα μέρα με τη μέρα η λύση να απομακρύνεται από το τραπέζι των συζητήσεων και φυσικά κανείς δεν φαίνεται από αυτούς που το διαχειρίζονται στην Αθήνα να αφογκράζεται την αγανάκτηση των κατοίκων της Κεραμωτής.

Σε ρεπορτάζ από τo Chrysoupoli News έγινε εκτενή αναφορά για στο θέμα που υπάρχει στην Κεραμωτή (αναλυτικά το άρθρο εδώ   Η συνέχεια έρχεται να επιβεβαίωση τα αναγραφόμενα .  Κλιμακώνουν λοιπόν τις κινητοποιήσεις για τις διελεύσεις των βαρέων οχημάτων και την μεταφορά του Ιατρείου οι κάτοικοι της Κεραμωτής με κλείσιμο  της Γέφυρας που είναι πλησίον στην  Εισόδου της Κεραμωτής για την  Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.30 π.μ  .

Chrysoupoli News

Η αγάπη για τη δουλειά του …τον βοήθησε και εξελίχθηκε σε ένα επιτυχημένο καταστηματάρχη σε Χρυσούπολη -Κεραμωτή.

Συσσωρεύοντας τη μακρόχρονη εμπειρία και τη γνώση ως… δεύτερη γενιά πλέον και με βάση τα ιδανικά και τις αξίες του πατέρα ο Αντώνης Μαλθακός , δημιούργησε , δυο καταστήματα λιανικής πώλησης που συνδυάζουν το παραδοσιακό κρεοπωλείο και τη διάθεση χειροποίητων προϊόντων της περιοχής μας.

Η αγάπη για τη δουλειά του, η άριστη γνώση της ποιότητας των κρεάτων, τον βοήθησαν και εξελίχθηκε σε ένα επιτυχημένο καταστηματάρχη . Η εμπειρία του και ο χαρακτήρας του Αντώνη μας έδωσε το έναυσμα να βρεθούμε δίπλα του και να δούμε από κοντά την πορεία του.

Ο Αντώνης υποστηρίζει ότι, τα καλής ποιότητας κρέατα και η ευγενική εξυπηρέτηση δημιούργησαν γρήγορα έναν σταθερό κύκλο πελατών, αλλά και προμηθευτών, που με την πάροδο του χρόνου μεγάλωνε και αναπτυσσόταν με αποτέλεσμα σύντομα να δημιουργηθεί ακόμη ένα νέο κατάστημα στην Κεραμωτή στο παραλιακό δρόμο δίπλα στο γήπεδο 5χ5.

Επ’ έργον…

Όταν παρασκευάζει διάφορα …μια διαφορετική μυρουδιά απ’ τις συνηθισμένες κυκλοφορεί στη Μ.Αλεξάνδρου 8 στη Χρυσούπολη , μια μυρωδιά που καθώς φτάνει στις μύτες των ανθρώπων, τις γαργαλάει  και τις κάνει ν’ ανοίγουν διάπλατα .  Τα μυστικά μπαχαρικά του νεαρού αλλά και έμπειρου κρεοπώλη Αντώνη Μαλθακού κερδίζουν ακόμη και τον ποιόν  απαιτητικό πελάτη .

Το κρεοπωλείο όπως του πρέπει, απλό και πεντακάθαρο.

Η κοπή των κρεάτων γίνεται πάντοτε παρουσία του πελάτη όπως μας λέει ο Αντώνης .

Εκτός από φρέσκα κρέατα, στο κρεοπωλείο θα βρείτε και δικές του συνταγές ειδικά τις εορταστικές περιόδους .

Τέλος υπάρχει και μια διαφορετική γωνιά – παντοπωλείο και στα δυο καταστήματα σε Χρυσούπολη και Κεραμωτή , με χυλοπίτες, τραχανά και μανέστρα καθώς και άλλα.. από το παραδοσιακά εργαστήρια της περιοχής του Νέστου .

Κρεοπωλείο η Κρεαταγορά Νέστου , Μ. Αλεξάνδρου 8, Χρυσούπολη, τηλ. 2591 300733

Κρεοπωλείο Κεραμωτή  , Παραλιακό δρόμο  δίπλα γήπεδο 5χ5,  τηλ. 2591 051700

Φωτογραφίες από το κατάστημα της Κεραμωτής κ.Δημήτρης

Φωτογραφίες από το Κατάστημα της Χρυσούπολης .

Chrysoypoli News

ΚΕΡΑΜΩΤΗ : Μια φωτογραφική μηχανή, ένας τρίποδας και ένα μη επανδρωμένο ελικόπτερο….. το αποτέλεσμα «μαγικό»!

Δημοσιεύτηκε στις 20 Αυγούστου 2017 ένα πολύ καλό βίντεο που αφορά την Κεραμωτή το ξεχωρίσαμε διότι το τελικό αποτέλεσμα μας εντυπωσίασε.
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι μια φωτογραφική μηχανή, ένας τρίποδας και ένα μη επανδρωμένο ελικόπτερο.
Μιλήσαμε με τον δημιουργό συντοπίτη μας κ.Paris Gorfis σχετικά με το νέο βίντεο του στο youtube.
Chrysoupoli News Πολύ καλό το νέο σου βίντεο.. θα ήθελα να μου πεις πως προέκυψε ως ιδέα το βίντεο που δημιούργησες . 
Paris Gorfis  Πρώτος και κύριος λόγος της δημιουργίας είναι η αγάπη μου για την φωτογραφία. Το να μπορείς να παγώσεις τον χρόνο ανά πάσα στιγμή είναι κάτι το «μαγικό»! Δεύτερος λόγος είναι η λατρεία μου για την Κεραμωτή, αυτό το μικρό χωριουδάκι με τις αμέτρητες, γλυκές, όμορφες παιδικές αναμνήσεις που έχω από μικρό παιδί .
Το βίντεο αποτελείται από 5000 φωτογραφίες, 4 μέρες συνεχών γυρισμάτων και αρκετές ώρες επεξεργασίας. Όλο το υλικό είναι από την περιοχή της Κεραμωτής του νομού Καβάλας.

Chrysoupoli News Πολύ καλό το τελικό αποτέλεσμα  σε ευχαριστούμε για την δυνατότητα φιλοξενίας Paris Gorfis του Timelapse Keramoti 2017 στο δυαδικότητα καθημερινό φίλο μας  θα χαρούμε να σε ξαναδούμε.

Καλή περιήγηση…

 Chrysoupoli News Προκειμένου να αγαπήσουμε τον τόπο μας πρέπει πρωτίστως να τον γνωρίσουμε και στην συνέχεια να τον προβάλουμε .Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, η σκέψη αυτή να πάρει «σάρκα και οστά». Αυτός ο λόγος ήταν που μας ώθησε και εμάς καθώς είναι και η κινητήριος δύναμη να αρθρογραφούμε καθημερινά για τον τόπο μας. Το βίντεο είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τα παραπάνω μοιραστείτε το με φίλους …..5000 φωτογραφίες, 4 μέρες συνεχών γυρισμάτων και αρκετές ώρες επεξεργασίας αξίζουν τον κόπο.

Κώστας Χιώτης.

 

ΚΕΡΑΜΩΤΗ : Ετοιμάζονται για τρέξιμο… πλάι στο κύμα -Το WAVE running έρχεται.

Το WAVE running είναι ένας ξεχωριστός και περιπετειώδης αγώνας, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, χάρη στο σπάνιο για το δρομικό κίνημα περιβάλλον στο οποίο διεξάγεται.

Τα κύματα, το παραποτάμιο δάσος και οι εκβολές του Νέστου είναι εικόνες που θα μείνουν αξέχαστες, σε εκείνους που θα πάρουν μέρος στον αγώνα.

Οι ομαλές κλίσεις, η  σταθερότητα και η συνοχή της υγρής άμμου, επιτρέπουν το τρέξιμο ακόμη και με γυμνό πόδι.

Έτσι οι συμμετέχοντες μπορούν να απολαμβάνουν τη διαδρομή, συνδυάζοντας τρέξιμο στην υγρή άμμο με το… θαλασσινό αεράκι κι όλα αυτά διασχίζοντας πανέμορφα τοπία.

Περιγραφή αγώνων 28km – Απαιτητικός και ξεχωριστός

Αφετηρία:        Αρχαία Άβδηρα

Τερματισμός:   Κεραμωτή (beach bar Παραλία)
Ένας αγώνας που απαιτεί προπόνηση στην άμμο,ιδίως αν επιθυμείτε να τερματίσετε με γυμνό πόδι.

Ξεκινώντας από τη γενέτειρα του Δημόκριτου και του Πρωταγόρα θα έχετε την ευκαιρία να διανύσετε μια υπέροχη διαδρομή 28km στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.Υπάρχουν 6 σταθμοί υποστήριξης  (2km, 7km, 10km, 14km, 18km, 23km).
Οι σταθμοί στο 14ο, 18οkm και στο 23οkm  θα είναι ταυτόχρονα και σταθμοί τροφοδοσίας  με  ισοτονικά, μπάρες δημητριακών, μπανάνες, καρπούζι, κέικ,ξηρούς καρπούς, πατατάκια.
Θα υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς  ρουχισμού  και υποδημάτων  των αθλητών  από την αφετηρία προς τον τερματισμό.
Για όσους αθλητές επιθυμούν να αλλάξουν ρούχα ή υποδήματα κατά την διάρκεια του αγώνα θα δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς  του εξοπλισμού τους στον  τέταρτο σταθμό (14km).
Δηλαδή η διοργάνωση αναλαμβάνει την μεταφορά ενός  σακιδίου στον τερματισμό και  ενός ακόμη στο 14ο km.
Θα υπάρχει χρονικό όριο στο  14ο km :  2:45’
Συνολικό χρονικό όριο: 5 ώρες
 
10km – Μια δυνατή γεύση από τον αγώνα των 28kmΑφετηρία:        Μοναστηράκι
Τερματισμός:   Κεραμωτή

Απολαυστικός και ξεχωριστός , μέτριας δυσκολίας αγώνας.Αποτελεί μέρος της διαδρομής των 28km.
Με σταθερό ρυθμό και σωστή κατανομή των δυνάμεων τρέξτε έναν ευχάριστο αγώνα!

Θα υπάρχουν 3 σταθμοί υποστήριξης (2,5km, 5km, 7,5km ). Ο σταθμός στο 5οkm θα είναι ταυτόχρονα  και σταθμός τροφοδοσίας με ισοτονικά, μπάρες δημητριακών, μπανάνες, καρπούζι, κέικ, ξηρούς καρπούς κλπ.
Χρονικό όριο: 2 ώρες

5km – Ένας αγώνας για όλους

Αφετηρία:       Μοναστηράκι
Τερματισμός:  Κεραμωτή

Αγώνας δρόμου ιδανικός για κάθε επίπεδο αθλητή. Κατάλληλος για αρχάριους δρομείς ή για δρομείς που επιθυμούν να δοκιμάσουν το τρέξιμο στην άμμο.
Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να συμμετέχετε χωρίς υποδήματα,καθώς η αίσθηση ελευθερίας που θα βιώσετε είναι μοναδική!

Θα υπάρχει 1 σταθμός υποστήριξης στα 2,5km.

500m -παιδικός (4-12 ετών)

 Κεραμωτή 
Παιδιά έως 12 ετών θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έναν αγώνα δρόμου που σχεδιάστηκε ειδικά γι’ αυτά!
Μικροί δρομείς,αφήστε τα παπούτσια σας και ελάτε να τρέξετε!

Από τα αρχαία Άβδηρα έως την Κεραμωτή

Η διαδρομή εξάλλου περνάει και από το Δέλτα του Νέστου και το δάσος «Κοτζά Ορμάν» που έχει χαρακτηριστεί ως η «τελευταία ζούγκλα της Ευρώπης» για το οποίο γίνονται προσπάθειες για να ενταχθεί στα μνημεία φυσικής κληρονομιάς της UNESCO.

Χρήσιμες πληροφορίες -Πρόγραμμα.

Σάββατο 19 Αυγούστου 2017

28km – Απαιτητικός και ξεχωριστός

Αφετηρία: Λιμάνι Αβδήρων
Τερματισμός : Κεραμωτή
16:00 Συγκέντρωση αθλητών (που θα μεταφερθούν από Κεραμωτή προς Άβδηρα) στην Κεραμωτή, στο Beach Bar Παραλία
16:15 Αναχώρηση λεωφορείου για την αφετηρία
18:00 Εκκίνηση

*Η γραμματεία των Αβδήρων ανοίγει στις 17:15.

10km  –  Μια δυνατή γεύση από τον αγώνα των 28km

Αφετηρία: Παραλία Μοναστηρακίου
Τερματισμός : Κεραμωτή
17:30 Συγκέντρωση αθλητών στην Κεραμωτή, στο Beach Bar Παραλία
18:15 Αναχώρηση λεωφορείων για την αφετηρία
18:45 Εκκίνηση

5km – Ένας αγώνας για όλους 

Αφετηρία: Παραλία Μοναστηρακίου
Τερματισμός : Κεραμωτή
18:30 Συγκέντρωση αθλητών στην Κεραμωτή, στο Beach Bar Παραλία
19:15 Αναχώρηση λεωφορείων για την αφετηρία
19:45 Εκκίνηση

500m –  Παιδικός (έως 12 ετών)

Κεραμωτή
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
20:00 Εκκίνηση

22:30 Απονομές

Chrysoupoli News .Συμμετέχουμε στην όλη προσπάθεια και εμείς ως χορηγός επικοινωνίας μιας προσπάθειας που έχει να κάνει και με την προστασία και την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του Δέλτα Νέστου καθώς και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την προώθηση του αθλητισμού σε φυσικό περιβάλλον….WAVE running 2017.

 

 

ΚΑΒΑΛΑ : Αναβαθμίσθηκε ο μηχανισμός Seatrac ο οποίος επιτρέπει την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων με αναπηρία .

Έπειτα από πρωτοβουλία του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ ν. Καβάλας και με την συνεργασία της Τ.Υ του δήμου Καβάλας η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του αυτόνομου μηχανισμού πρόσβασης στην θάλασσα seatruc στην περιοχή του Περιγιαλίου είναι πλέον γεγονός .
Εχτές 9/8/2017 ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την τοποθέτηση ντουζιέρας επάνω στον μηχανισμό seatruc από υδραυλικό .

 

Φωτογραφίες από το μηχανισμό πρόσβασης στην θάλασσα seatruc στην περιοχή του Περιγιαλίου Καβάλας σε μια πολύ καλή τοποθεσία για τους λουόμενους ΑμεΑ.

Στο Δήμο Νέστου ο αντίστοιχος μηχανισμός σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει αρκετά χαμηλή επισκεψιμότητα, γεγονός που πρέπει να προβληματίσει τους υπεύθυνους που έχουν επιλέξει το χώρο εγκατάστασης για την …επόμενη πλέον θερινή περίοδο.

Φωτογραφίες από το μηχανισμό πρόσβασης  seatruc στη Κεραμωτή αρκετά μέτρα μακριά…. από τις γνωστές παραλίες της Κεραμωτής.

Chrysoupoli News.

 

ΚΑΑΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ : Εκδήλωση τιμητικής βράβευσης σε Οπλίτες από τον Δκτη του Δ’ ΣΣ

Η αυτοθυσία και ο επαγγελματισμός του ναυαγοσώστη του ιατρού και του νοσοκόμου στο ΚΑΑΥ Κεραμωτής έγινε αντικείμενο συζήτησης με ευμενή σχόλια στην τοπική κοινωνία του Νέστου διότι οι συγκεκριμένοι οπλίτες θητείας  έσωσαν λουόμενους οι οποίοι κινδύνευσαν στη παραλία εντός ορίων του ΚΑΑΥ Κεραμωτής .
Την Παρασκευή 04 Αυγούστου 2017, πραγματοποιήθηκε, στο ΚΑΑΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ, από τον Διοικητή του Δ΄ Σώματος Στρατού, Αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά, η βράβευση 3 Οπλιτών Θητείας.
Συγκεκριμένα βραβεύθηκαν:  

– Ο Στρατιώτης Γεώργιος Κουτρουλός, διότι εκτελώντας υπηρεσία ως ναυαγοσώστης του ΚΑΑΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ, στις 04 Ιουλίου 2017, επενέβη έγκαιρα βγάζοντας στην αμμουδιά λουόμενο που είχε χάσει τις αισθήσεις του εντός της θάλασσας του ΚΑΑΥ, όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μέχρι να αφιχθεί το ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ.

– Οι Στρατιώτες Δημήτριος Χατζέλας και Αλέξανδρος Βαρταπετιάν, διότι ο μεν πρώτος ως ιατρός και ο δε δεύτερος ως νοσοκόμος του ΚΑΑΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ, στις 29 Ιουλίου 2017, παρείχαν έγκαιρα τις πρώτες βοήθειες σε άτομο που έχασε τις αισθήσεις του εντός του ΚΑΑΥ.

Συγκεκριμένα, μετά την διαπίστωση απώλειας σφυγμών, προχώρησαν σε τεχνικές αναπνοές, σύμφωνα με τη μέθοδο «ΚΑΡΠΑ», με αποτέλεσμα ο ασθενής να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ισχαιμικό επεισόδιο.

Chrysoupoli News Συγχαρητήρια στο προσωπικό του ΚΑΑΥ Κεραμωτής.