Μισθός: 19032,00 Ευρώ μικτές ετήσιες αποδοχές…..Θέσεις εργασίας σε εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος στην Ιρλανδία

Μέλος της ομάδας αποστέωσης – ξεκοκαλίσματος κρέατος του εργοστασίου, παραγωγή κομματιών κρέατος σε γραμμή παραγωγής με προδιαγραφές εγκαταστάσεων και σε ταχύτητα γραμμής παραγωγής.

Ο εργοδότης έχει δεσμευτεί να βοηθήσει τους επιτυχόντες με τις πτήσεις, αρχική στέγαση και μεταφραστές, τη δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών κτλ. Επίσης, λόγω της ύπαρξης κι άλλων Ελλήνων εργαζομένων στο χώρο του εργοστασίου, με την υποστήριξή τους διευκολύνεται η διεκπεραίωση της καθημερινής εργασίας για τους μη ομιλούντες την αγγλική γλώσσα.

 • Μισθός: 19032,00 Ευρώ μικτές ετήσιες αποδοχές.
 • Σύμβαση: Πλήρης απασχόληση (39 ώρες / εβδομάδα).
 • Πρόσθετες παροχές: Έξοδα ταξιδιού.
 • Προϋποθέσεις: Προηγούμενη εμπειρία ξεκοκαλίσματος βοδινού κρέατος απαραίτητη. Προηγούμενη εμπειρία σε εργοστάσιο επεξεργασίας μεγάλων ποσοτήτων κρέατος επιθυμητή. Στοιχειώδης γνώση αγγλικών επιθυμητή.

Πώς να υποβάλετε αίτηση : Αποστολή βιογραφικού + συνοδευτικής επιστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: euresgreece@oaed.gr. Στον τίτλο θέματος να αναγράφεται «Θέση εργασίας – Ιρλανδία».

ChrysoupoliNews

Προσλήψεις 130 ατόμων για 5 έτη στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως πέντε (5) ετών, συνολικά εκατόν τριάντα (130) ατόμων για την υλοποίηση είτε προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες είτε της βασικής συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής και της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Λειτουργίας που εδρεύουν στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Οι ειδικότητες που αφορούν οι θέσεις είναι: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ, ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, Α/Φ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, Α/Κ , ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες και απαραίτητα προσόντα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην σελίδα της ΕΑΒ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στις ακόλουθες διευθύνσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., Τ.Θ. 23, ΤΑΝΑΓΡΑ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού υπόψη κ. Δημήτριου Γκότση (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52030).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Chrysoupoli News

Kώστας Χιώτης

ΠΗΓΗ: http://www.diorismos.gr

Chrysoupoli News : Θέσεις εργασίας στα καταστήματα Vicko (Κάντε αίτηση σε ενεργό σύνδεσμο στη σελίδα μας)

Αποθηκάριοι

Εργάτες αποθήκης 20-35 ετών ζητούνται .

Προσόντα

 • Απόφοιτοι Λυκείου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Οργανωτικοί
 • για την περιοχή του κέντρου και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Αποθηκάριοι για Σέρρες

Εργάτες αποθήκης 20-35 ετών ζητούνται για την πόλη των Σερρών.

Επιθυμητά προσόντα :

 • Απόφοιτοι Λυκείου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Οργανωτικοί

Αποθηκάριοι Καταστήματος VICKO Σταυρούπολης

Υπάλληλοι αποθήκης 25-35 ετών ζητούνται για την στελέχωση του καταστήματος στην περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης.

Επιθυμητά προσόντα :

 • Απόφοιτοι Λυκείου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Οργανωτικοί
 • Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης

Αποθηκάριοι Καταστήματος Μενίδι

Υπάλληλοι αποθήκης 25-35 ετών ζητούνται για την στελέχωση συνεργαζόμενου καταστήματος στην περιοχή Μενίδι Αττικής.

Επιθυμητά προσόντα :

 • Απόφοιτοι Λυκείου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Οργανωτικοί
 • Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης

Αποθηκάριοι καταστήματος Πτολεμαϊδας

Εργάτες αποθήκης 20-35 ετών ζητούνται για την πόλη της Πτολεμαΐδας. Επιθυμητά προσόντα :

 • Απόφοιτοι Λυκείου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Οργανωτικοί

Γραμματέας εμπορικού για κεντρικά Θεσσαλονίκης

Γραμματέας ζητείται για την υποστήριξη του εμπορικού τμήματος. Επιθυμητά προσόντα:

 • Ηλικία 25-40 ετών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής (προφορική & γραπτή)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, E.R.P., Internet, e-mail)
 • Εμπειρία στην αρχειοθέτηση – καταχώρηση – τήρηση
 • διαδικασιών
 • Οργανωτική & τυπική

Διακοσμητής Θεσσαλονίκης

Διακοσμητής / Διακοσμήτρια 25-40 ετών ζητείται για την διαμόρφωση των καταστημάτων (βιτρινών – εσωτερικού χώρου).

Επιθυμητά προσόντα :

 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου
 • Δυνατότητα μετακίνησης εντός Ελλάδας

Εργάτες αποθήκης για Θεσσαλονίκη

Εργάτες αποθήκης 20-35 ετών ζητούνται για τις κεντρικές αποθήκες της Θεσσαλονίκης. Επιθυμητά προσόντα :

 • Απόφοιτοι Λυκείου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Οργανωτικοί

Πωλήτριες καταστήματος Ελασόνας

Πωλήτριες καταστήματος λιανικής ζητούνται για την στελέχωση του νέου καταστήματος στην Ελασσόνα.

Επιθυμητά προσόντα :

 • Ηλικία 25-35 ετών
 • Απόφοιτες Λυκείου
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ

Πωλήτριες καταστήματος Μενίδι

Πωλήτριες καταστήματος λιανικής ζητούνται για την στελέχωση συνεργαζόμενου καταστήματος στην περιοχή Μενίδι Αττικής.

Επιθυμητά προσόντα :

 • Ηλικία 25-35 ετών
 • Απόφοιτες Λυκείου
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Προϋπηρεσία απαραίτητη

Πωλήτριες καταστήματος Πτολεμαϊδας

Πωλήτριες καταστήματος λιανικής ζητούνται για την πόλη τηςΠτολεμαϊδας. Επιθυμητά προσόντα :

 • Ηλικία 25-35 ετών
 • Απόφοιτες Λυκείου
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Προϋπηρεσία απαραίτητη

Πωλήτριες καταστήματος Σταυρούπολης

Πωλήτριες καταστήματος λιανικής ζητούνται για την στελέχωση του νέου καταστήματος της εταιρίας στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Επιθυμητά προσόντα :

 • Ηλικία 25-35 ετών
 • Απόφοιτες Λυκείου
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ

Πωλήτριες καταστημάτων Θεσσαλονίκης

Πωλήτριες καταστήματος λιανικής ζητούνται για την περιοχή του κέντρου και της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Επιθυμητά

προσόντα :

 • Ηλικία 25-35 ετών
 • Απόφοιτες Λυκείου
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Προϋπηρεσία απαραίτητη

Κάντε αίτηση εδω

Chrysoupoli News

Κώστας Χιώτης

e-dimosio

Θέσεις εργασίας στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)

Η πρώτη προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2016.

Τον Ιούνιο του 2016, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν να δημιουργήσουν την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η οποία θα απαρτίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) και τις αρχές των κρατών μελών με αρμοδιότητα τη διαχείριση των συνόρων.

Ο Οργανισμός με έδρα τη Βαρσοβία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και στην παροχή βοήθειας για την διασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας στην ΕΕ.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα ενισχύσει τις δυνατότητες των κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα μέσω της διεξαγωγής κοινών επιχειρήσεων και ταχέων συνοριακών επεμβάσεων.

Για να εκτελέσει τα νέα του καθήκοντα, το προσωπικό του νεοσυσταθέντος οργανισμού θα πρέπει μέχρι το 2020 να έχει φτάσει τα 1.000 άτομα, σε σύγκριση με τα 402 άτομα που απασχολούσε ο Frontex στις αρχές του 2016. Προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί γρήγορα ο νέος οργανισμός, η επιλογή του νέου προσωπικού έχει ήδη αρχίσει.

Αποτέλεσμα εικόνας για (Frontex)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Η πρώτη προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2016.

Chrusoupoli News

Κώστας Χιώτης

 

Πηγή: epeixiro .gr

 

Καβάλα: Επιστρέφουν στην εργασία τους εννέα απολυμένοι από τα λιπάσματα.

Εννέα ακόμη απολυμένοι από την λιπασματοβιομηχανία της Καβάλας επιστρέφουν από αύριο στη δουλειά τους, μετά από έκδοση προσωρινής διαταγής που εξέδωσε το μεσημέρι (Τρίτη) το δικαστήριο. Ένας ακόμη είχε επιστρέψει με δικαστική απόφαση στις αρχές Αυγούστου, με τους ίδιους εργασιακούς όρους, με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Νίκος Βογιατζίδης.

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας έως ότου να δικαιωθούν όλοι οι συνάδελφοι» ανέφερε στην ΕΡΤ Καβάλας, ο πρόεδρος του σωματείο των εργαζομένων στα λιπάσματα.

Από την Βιομηχανία έχουν απολυθεί συνολικά 110 εργαζόμενοι και 90 είναι σε διαθεσιμότητα.

Chrysoupoli News

“Ημέρα Σαρμά” στο ξωκλήσι του Αγ. Γεωργίου .

Στο πανέμορφο ξωκλήσι του Αη Γιώργη θα πραγματοποιηθεί  η “Ημέρα Σαρμά” την παραμονή του Αγίου Πνεύματος, Κυριακή 19 Ιουνίου 2016 στις 12 το μεσημέρι.

Το παραδοσιακό φαγητό της περιοχής, τα γνωστά σαρμαδάκια με “μπάμπαλα” θα έχουν την τιμητική τους για τρίτη συνεχή χρονιά.

σαρμαδάκια-στη-Νικήσιανη

Εκτός από άφθονους σαρμάδες οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με ζωντανή μουσική, παραδοσιακά τραγούδια καθώς και χορευτικά συγκροτήματα.

13419142_1786167364951434_857521490878003029_n

Αύριο λοιπόν η μεγάλη μέρα,
λίγες ώρες μας χωρίζουν,
σας περιμένουμε με ανυπομονησία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογος “Αράπης” της Νικήσιανης.

Chrysoupoli News

Κώστας Χιώτης.

784 προσλήψεις σε 55 δήμους της χώρας : Νομός Καβάλας 62 προσλήψεις (Ειδικότητες ανά Δήμο)

784 προσλήψεις σε δήμους της χώρας εγκρίθηκαν και θα προκηρυχθούν τις επόμενες ημέρες

Οι προσλήψεις θα αφορούν προσωπικό για ανταποδοτικούς φορείς 55 δήμων της χώρας.

Ειδικότερα εγκρίνεται η σύναψης εκατόν μίας (101) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σαράντα πέντε (45) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΝΠΙΔ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους

Με την δευτερη απόφαση εγκρίνεται η τη σύναψη πεντακοσίων σαράντα (540) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9)

μήνες (για αναγνωρισμένες σχολές) ή έως έντεκα (11) μήνες (για παιδικούς σταθμούς) και ενενήντα οκτώ (98) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

Δειτε παρακάτω τις θέσεις:

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΟΤΑ ΝΠΔΔ 2016
ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΙΔΟΧ ΣΜΕ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κυκλάδων Σύρου-Ερμούπολης ΔΗΜΟΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αττικής Αγίας Παρασκευής ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 15
Αττικής Αγίων Αναργύρων- Καματερού ΔΗΜΟΣ 8
Αττικής Βριλησσίων ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 13 19
Αττικής Βύρωνος ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ & ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ» 20
Αττικής Βύρωνος ΔΗΜΟΣ 15
Αττικής Ελληνικού- Αργυρούπολης ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ 19
Αττικής Ιλίου ΔΗΜΟΣ 15
Αττικής Καλλιθέας ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» 35
Αττικής Μεταμορφώσεως ΔΗΜΟΣ 8
Αττικής Μοσχάτου-Ταύρου ΔΗΜΟΣ 8
Αττικής Νέας Ιωνίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 30
Αττικής Παλαιού Φαλήρου ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4
Αττικής Περιστερίου ΔΗΜΟΣ 12
Αττικής Φιλοθέης-Ψυχικού ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 15
ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5
Αττικής Χαλανδρίου ΔΗΜΟΣ 6
Αττικής Αίγινας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 9
Αττικής Κερατσινίου- Δραπετσώνας ΔΗΜΟΣ 70
Αττικής Κορυδαλλού ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 51
Αττικής Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη ΔΗΜΟΣ 11
Αττικής Πόρου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 1
Αττικής Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 9
Αττικής Λαυρεωτικής ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 19
Αττικής Μαραθώνος ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» 3
Αττικής Μαρκόπουλου Μεσογαίας ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» 4
Αττικής Ελευσίνας ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5
Αττικής Φυλής ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γρεβενών Δεσκάτης ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ 4
Ιωαννίνων Ζίτσας ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1
Κοζάνης Εορδαίας ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ» Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1
Πρεβέζης Πρέβεζας ΔΗΜΟΣ 22
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λάρισας Λαρισαίων ΔΗΜΟΣ 11
Μαγνησίας Αλμυρού ΔΗΜΟΣ 10
Τρικάλων Τρικκαίων ΔΗΜΟΣ 12
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Λασιθίου Ιεράπετρας ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 19
Ρεθύμνης Ρεθύμνης ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 15
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Δράμας Δράμας ΔΗΜΟΣ 13
Έβρου Σαμοθράκης ΔΗΜΟΣ 1
Καβάλας Καβάλας ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 9
Καβάλας Καβάλας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 52
Καβάλας Παγγαίου ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» 1
Χαλκιδικής Νέας Προποντίδας ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 22
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
Αργολίδος Άργους-Μυκήνων ΔΗΜΟΣ 6
Κορινθίας Κορινθίων ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 7
ΣΥΝΟΛΟ: 540 98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 638

 

Chrysoupoli News

Κώστας Χιώτης

 

e-dimosio