Προσλήψεις (14) ατόμων διάρκειας 18 μηνών στο Κέντρο Κοινωνική Πρόνοιας ΑΜΘ

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 3 Φεβρουαρίου 2018 έως και 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας ανακοίνωσε σήμερα το Κέντρο Κοινωνική Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Συγκεκριμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικόςθέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμόςατόμων
101 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ) ΔΡΑΜΑ ΥΕ Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες 8
102 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΕ Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες 2
103 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΥΕ Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες 3
104 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ) ΞΑΝΘΗ ΥΕ Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες 1

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στον τομέα της καθαριότητας ενώ δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.

Θέσεις Εργασίας -ENFOS ENGINEERING .

Η ENFOS ENGINEERING αναζητά νέο/α συνεργάτη Μηχανικός όπως παρακάτω

Τίτλος

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Μηχανικός Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Τ.Ε., Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε.
Περιγραφή της θέσης
Εκπόνηση σχεδίων και μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων καθώς και φωτοβολαϊκών σταθμών με την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων Μηχανικών.
Επισκέψεις επί τόπου σε υπό εκτέλεση έργα, καθοδήγηση των συνεργείων και συγκέντρωση – καταγραφή τεχνικών στοιχείων, προόδου εργασιών κλπ.
Συμμετοχή σε εργασίες βιομηχανικών επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.
Σύνταξη και διεκπεραίωση φακέλου αδειοδότησης επιχειρήσεων ή τεχνικών έργων.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να συνδυάζει τα παρακάτω:
Γνώση τουλάχιστον μέσου επιπέδου, του σχεδιαστικού λογισμικού AutoCad και της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση άλλου λογισμικού όπως, επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλων, Web Design κ.λ.π. θα συνεκτιμηθούν ανάλογα.
Το ήθος, η ευστροφία, καθώς και ο ζήλος για απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας του υποψηφίου συνεργάτη αποτελούν σημαντική προϋπόθεση.

Υποψήφιοι από την Καβάλα και τον Δ. Νέστου θα έχουν προτεραιότητα.

Ο χρόνος από την λήψη του πτυχίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 χρόνια, καθώς και η ηλικία του υποψηφίου θα πρέπει να είναι ανάλογη (έως 25 ετών). Στην περίπτωση των ανδρών υποψηφίων είναι επιθυμητό να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη εργασιακή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί όμως, δεν είναι απαραίτητη ή προ απαιτούμενη.
Εργασιακή σχέση
Μετά από κοινού συνεννόηση, η εργασιακή σχέση μπορεί να είναι είτε ‘Μισθωτού’ (πρόσληψη) είτε ‘Εξωτερικού Συνεργάτη’ (με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών).
Σε κάθε περίπτωση η ENFOS ENGINEERING προσβλέπει και ελπίζει σε μια εξελίξιμη και μακροχρόνια συνεργασία.
Υποβολή υποψηφιοτήτων
Όλοι οι υποψήφιοι συνεργάτες παρακαλούνται να υποβάλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα, την αναλυτική βαθμολογία τους, τον τίτλο της Πτυχιακής Εργασίας τους καθώς και τον Φορέα της Πρακτικής τους Άσκησης στο email:
junior.enfos.engineer@gmail.com.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν σε συνέντευξη στην οποία θα προσέλθουν έχοντας μαζί τους την Πτυχιακή τους εργασία

Chrysoupoli News

ΟΠΑΠ : Αναζητά συνεργάτες Χρυσούπολη,Ελευθερούπολη, Φιλίππους, Θάσο και Καβάλα.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του δικτύου της, αναζητά νέους συνεργάτες σε συγκεκριμένες περιοχές τις οποίες θα μπορείτε να επιλέξετε υποβάλλοντας σχετική ηλεκτρονική Αίτηση.

Δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 210 5798888 ή 801 1100260.

 Ανάμεσα σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο Ν. Καβάλας  όπου η εταιρία αναζητά συνεργάτες .Για να δείτε τις διαθέσιμες περιοχές  (μεταξύ αυτών και το το Ν. Καβάλας) πατήστε ΕΔΩ

 Αναλυτικά

ΚΑΒΑΛΑΣ – ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Χρυσοχώρι

ΚΑΒΑΛΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Αμισιανά 
ΚΑΒΑΛΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΙ Φιλίππου
ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΣ Πολυτεχνείου –ΚΑΒΑΛΑΣ – ΘΑΣΟΣ Πρίνος Καβάλας
ΚΑΒΑΛΑΣ – ΚΑΒΑΛΑ Βενιζέλου Ελευθέριου & Δαγκλή
ΚΑΒΑΛΑΣ – ΚΑΒΑΛΑ Κουντουριώτη & Ομονοίας 

Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΟΠΑΠ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του opap.gr. 

Για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα:

210 5798888 ή 801 1100260.

aftodioikisi.gr

Πρόσληψη σαράντα οκτώ (48) ατόμων στο Δήμο Καβάλας- Ειδικότητες- Προθεσμία από 12/12/2017 έως και 21/12/2017.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καβάλας.

Πρόκειται για τις παρακάτω ειδικότητες:

 1. 1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (προωθητής γαιών)
 2. 1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (γερανοφόρο)
 3. 9 ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων (µε άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας)
 4. 1 ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων (µε άδεια οδήγησης Γ+Ε κατηγορίας)
 5. 2 ∆Ε Ηλεκτρολόγων
 6. 34 ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Καβάλας στη διεύθυνση: Κύπρου 10, Καβάλα, Τ.Κ. 65403, υπόψη κας Μπάμπουλα Μαγδαληνής, τηλ. 2513500105 & 2513500115, από 12/12/2017 έως και 21/12/2017 και ώρα από 08:30 έως 13:30.

Η ΚΑΒΑΛΑ καλωσόρισε τον νέο ποιμενάρχη της ! (ΦΩΤΟ)

Πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 18 Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα η υποδοχή του νέου Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου κ. Στεφάνου στην πόλη της Καβάλας από τις Αρχές, τον Κλήρο και τον Λαό της τοπικής εκκλησίας.

Ο κ. Στέφανος έφτασε λίγο μετά τις 11:30 οδικώς στο μνημείο του Αποστόλου Παύλου, μπροστά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Εκεί, ο τοποτηρητής Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων τού «παρέδωσε» την Ιερά Μητρόπολη των Φιλίππων.

Αμέσως μετά, ο νέος Μητροπολίτης κατευθύνθηκε δια της οδού Κουντουριώτου και πάλι στην πλατεία Ελευθερίας. Εκεί, κάτω από το στέγαστρο της κεντρικής πλατείας, με φόντο ένα πανό που έγραφε «Ως ευπαρέστητε, Σεβασμιώτατε. Σας καλωσορίζουμε στην πόλη του Αποστόλου Παύλου και της Αγίας Λυδίας», η Δήμητρα Τσανάκα υποδέχθηκε τον κ. Στέφανο εκ μέρους όλων των Καβαλιωτών. «Σεβασμιώτατε, καλώς ήλθατε στην πόλη σας!», είπε χαρακτηριστικά.

Αφού αναφέρθηκε στο έργο του μακαριστού Μητροπολίτη Προκοπίου και με την προσφώνηση «Άξιος!», η δήμαρχος Καβάλας παρέδωσε στον κ. Στέφανο τον σταυρό-δώρο του δήμου Καβάλας και τον κάλεσε στο βήμα για να απευθύνει χαιρετισμό.

Ο νέος Μητροπολίτης δήλωσε συγκινημένος. Ευχαρίστησε τη δήμαρχο, το Δημοτικού Συμβούλιο αλλά και τον λαό της Καβάλας για την υποδοχή. Με ευχές και ευλογίες, ο λόγος του ήταν ιδιαίτερα σύντομος και περιεκτικός,

Ακολούθως, από την κεντρική πλατεία ξεκίνησε η πομπή για τον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου για την τελετή της ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου.

Στις εκδηλώσεις για την ενθρόνιση συμμετέχουν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, Μητροπολίτες-εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πλήθος Μητροπολιτών από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, οι βουλευτές της Καβάλας, ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και αρκετοί Καβαλιώτες.

Πηγή: laskaris tsoutsas, kavalapost,tipaki.gr

Mόνιμες προσλήψεις στους δήμους Καβάλας και Θάσου

Σε 112 προσλήψεις θα προχωρήσει ο Δήμος Καβάλας και σε 6 προσλήψεις ο Δήμος Θάσου σε ανταποδοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με ρεπορτάζ του aftodioikisi.gr.

Στο σύνολο της χώρα θα γίνουν 6.667 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Οι περισσότερες αφορούν αιτήματα από τη συντριπτική πλειοψηφία των δήμων της χώρας, έχουν συγκεντρωθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και αποτελούν τη μεγαλύτερη προκήρυξη μόνιμων θέσεων που έχει υπάρξει εδώ και πολλά χρόνια. Τα αιτήματα των δήμων έχει επικυρώσει με υπογραφή του, ο υπουργός Εσωτερικών.

Ο διαγωνισμός για την πρόσληψη των μόνιμων υπαλλήλων, όπως είναι γνωστό θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ και αφορά αποκλειστικά τα αιτήματα των δήμων, προκειμένου να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά κύριο λόγο στον τομέα της καθαριότητας.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν μέσω της νέας προκήρυξης είναι: καθαριστές, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί απορριμματοφόρου, εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες, υδραυλικοί, Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων, κ.α.

Στο ρεπορτάζ δεν αναφέρεται από το Νομό Καβάλας ο δήμος Νέστου και Παγγαίου.

Chrysoupoli News

Ώρα αποφάσεων για Λιπάσματα και ΔΕΠΑ- Το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της ELFE- Ανοίγει ο δρόμος για διακοπή στην παροχή αερίου.

Ραγδαίες εξελίξεις στο θέμα του εργοστασίου λιπασμάτων. Η ΔΕΠΑ απειλεί να κλείσει τη στρόφιγγα αν η ELFE δεν πληρώσει μέχρι την Παρασκευή

Νέα τροπή παίρνει το σίριαλ της τροφοδοσίας από τη ΔΕΠΑ με αέριο προς την εταιρεία Λιπασμάτων ELFE συμφερόντων Λαυρεντιάδη.

Την Παρασκευή το Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα που είχε υποβάλει η ELFE, δηλαδή να συνεχίσει προσωρινά να τροφοδοτείται από τη ΔΕΠΑ με αέριο, πληρώνοντας τη ΔΕΠΑ με μεταχρονολογημένες επιταγές.

Τον Ιούλιο 2017 οι δυο μέτοχοι της ΔΕΠΑ, το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ, υπό το βάρος ληξιπρόθεσμων χρεών που αγγζίουν τα 110 εκ. ευρώ και ενώ το θέμα είναι εραυνάται από την Εισαγγελία, ζήτησαν την προκάλυψη της κατανάλωσης με 50% μετρητά και την απομείωση της οφειλής.

Αμέσως η ELFE κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας και πήρε προσωρινή διαταγή για τη συνέχιση της παροχής αερίου μέχρι και την εκδίκασή τους.

Στις 29 Αυγούστου, το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας αποφάσισε ότι μέχρι να εκδοθεί η τελική του απόφαση, παραμένει σε ισχύ η προσωρινή διαταγή, την έκδοση της οποίας είχε πετύχει η ELFE, αλλά τροποποιημένη. Συγκεκριμένα, η απόφαση του Πρωτοδικείου όριζε ότι η προπληρωμή για την εβδομαδιαία κατανάλωση φυσικού αερίου μπορεί να συνεχίσει να γίνεται με μεταχρονολογημένες επιταγές, αρκεί ωστόσο αυτές να είναι έκδοσης πελατών της ELFE, και όχι δικές της ή συνδεδεμένων με την ίδια εταιρειών. Στην πράξη δηλαδή η όλη διαδικασία γινόταν πιο “αυστηρή».

Ωστόσο, η νομική ομάδα της ΔΕΠΑ προβάλλοντας ενστάσεις αρμοδιότητας «κατέβασε» την υπόθεση από τη Καβάλα στα δικαστήρια της Αθήνας. Το Σεπτέμβριο το σίριαλ συνεχίστηκε καθώς η εταιρεία Λιπασμάτων κατέθεσε νέα ασφαλιστικά μέτρα ζητώντας καινούργια προσωρινή διαταγή από το Μονομελές Πρωτοδικειο Αθηνών, όπως ήταν πλέον υποχρεωμένη.

Το τελευταίο ωστόσο που συνεδρίασε την Παρασκευή απέρριψε το αίτημά της ανοίγοντας τον δρόμο για διακοπή της παροχής σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι όροι προπληρωμής τους οποίους έχουν θέσει οι μέτοχοι της ΔΕΠΑ : Δηλαδή είτε προκαταβολή τοις μετρητοίς για το 50% του αερίου που παραλαμβάνει, είτε διακοπή της παροχής αερίου.

Εξώδικο απέστειλε σύμφωνα με πληροφορίες η ΔΕΠΑ στην ELFE σε συνέχεια της απόφασης του Πρωτοδικείου, καλώντας την να πληρώσει ως την Παρασκευή τοις μετρητοίς για το 50% του αερίου που παραλαμβάνει, διαφορετικά της διακόπτει την παροχή.

 

Μικρές Αγγελίες – Προσφέρουν εργασία σε Χρυσούπολη -Καβάλα-Δράμα .

Χρυσούπολη.

Ζητείτε άτομο για εργασία σε πλυντήριο αυτοκινήτων δίπλα στο γήπεδο 5χ5 τηλ 6971886667.

Ζητείται προσωπικό για το καφέ il Posto προάστιο. τηλ 697 964 9702.

Ζητείται κυρία να φροντίζει κλινήρη ηλικιωμένη κυρία στη Χρυσούπολη. Πρωινό ωράριο. Τηλ 2591023751.

Καβάλα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών με εμπειρία με πτυχίο πανεπιστημίου Ελλάδας ή εξωτερικού, από το κέντρο ξένων γλωσσών Φαίη Κυριακάκη. Τηλ. επικοινωνίας 2510223045, 6944389715 e-mail:feikyriakaki@yahoo.com

Ζητούνται άτομα για όλα τα πόστα στην περιοχή «Σφαγεία» (Καβάλα)

 • Ψήστες
 • Πακετάδες (Delivery)
 • Σερβιτόροι
 • Καθαρίστριες

Προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη

Αν ενδιαφέρεστε καλέστε μας στο 6944 346 347

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι βοηθοί σερβιτόρων – σερβιτόροι και τηγανιστές. Ψαροταβέρνα ΝΕΜΕΣΙΣ. Τηλ. 251 2512358 και 6945 296560.

ΖΗΤΟΥΝΤΑ Από την εταιρεία Mega Systems AEBE ζητείται πωλητής
για το υποκατάστημα στην Καβάλα.
Απαραίτητα προσόντα
Ηλικίας έως 40 ετών
Οργανωτικές ικανότητες – ομαδικό πνεύμα – επικοινωνιακός
Υποχρεωτικό Δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής
Επίτευξη στόχων
Αγγλική γλώσσα
Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ένα έτος

Προσφέρονται

Μισθός – ασφάλιση
Κινητό τηλέφωνο
Αρχική εκπαίδευση
Συνεχής εκπαίδευση μετά την ανάληψη καθηκόντων
Ευχάριστο περιβάλλον
Εξέλιξη καριέρας

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων με φωτογραφία kavala-branch@megasystems.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα (25-35 ετών), υπάλληλος γραφείου σε Εμπορική Εταιρία. Απασχόληση 6 ωρών. Μισθός 550 Ευρώ. Τηλ. 6972 513699 κ. Καλαϊτζίδης. Περιοχη Καβαλας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
άτομο για μόνιμη απασχόληση σε θέση delivery και barista σε κατάστημα Coffee Island. Βιογραφικά κατόπιν συνεννόησης στο τηλεφ. 6999050608. Περιοχή Καβάλας

Η εταιρία Landscape E.Π.Ε. L.M.S, εταιρία κατασκευής, συντήρησης κήπων και απεντομώσεων αναζητά γεωπόνο, τεχνολόγο γεωπόνο.

Στην Θράκη.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων katertzis@hotmail.com

Η εταιρεία INTRAFASHION GROUP Α.Β.Ε.Ε., μία από τις δυναμικότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ένδυσης μέσω του Δικτύου Καταστημάτων Pink Woman και NJOO Athleisure, με διαρκή ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ζητά να προσλάβει άμεσα έμπειρη Πατρονίστ (Πολύστηλο Καβάλας), που να γνωρίζει άριστα από ελαστικό και σταθερό ρούχο, καθώς και πολυπατρόν.

Εταιρεία πώλησης ανταλλακτικών και λιπαντικών αυτοκινήτων (Shellautonet) Αφοί Γκιουζελίδη (Shellautonet) με έδρα στην Κομοτηνή, αναζητά εξωτερικό πωλητή-τρια για την προώθηση λιπαντικών και ανταλλακτικά αυτοκινήτων, οχημάτων βαρέος τύπου, τρακτέρ και άλλων, στην ευρύτερη περιοχή των νομών Καβάλας – Δράμας.
Προφίλ AEI/TEIΥποψηφίου:

1-3 Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης AEI/TEI

Προϋπηρεσία 1-3 ετών σε οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων επιθυμητή

Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστή

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης

Πάθος και ακεραιότητα

Προσωπική παρακίνηση, ομαδικό πνεύμα

Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟ, ΣΥΡΜΑΤΟΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΥΠΑΔΟΡΟΙ.

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

ΤΗΛ ΕΠΙΚ. 6980805226 Κος ΔΗΜΗΤΡΗΣ 25910 41450

EMAIL georgia@milestonegreece.com

Δράμα 

Το ξενοδοχείο Kouros Hotel 4* στην Δράμα ζητά:

Σερβιτόρο / Σερβιτόρα

Προσόντα:

 • Ανάλογη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο
 • Επαγγελματική εμφάνιση και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Γερμανικά ή Τουρκικά ή Βουλγαρικά) θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Θετική συμπεριφορά και πνεύμα ομαδικότητας
 • Όρεξη για δουλειά και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης

Παρακαλούμε να συμπεριληφθεί και φωτογραφία.

Το ξενοδοχείο Kouros Hotel 4* στην Δράμα ζητά:

Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα:

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο
Γνώση της ελληνικής παραδοσιακής και μεσογειακής κουζίνας
Πτυχίο τουριστικής σχολής
Ταχύτητα – ευελιξία
Θετική συμπεριφορά και ομαδικότητα
Όρεξη για δουλειά και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης.

Η εταιρεία NS Biomel Ltd zητάει μόνιμους υπαλλήλους στο εργoστάσιο παραγωγής επίπλων στο Gotse Delchev(άνω Νευροκόπι) προσφέροντας σταθερή αμοιβή, καθώς και μπόνους, ομαδική ασφάλιση σε ιδιωτική εταιρία και κατάρτιση στον κλάδο της επίπλωσης.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 00359877124349 κ. Ελευθεριάδης
Email για βιογραφικά: info@nsbiomel.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 24 ατόμων σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Ανακοινώθηκε από το δήμο Καβάλας η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή Καβάλας», που εδρεύει στο Δήμο Καβάλας, Περγάμου και Ζαλόγγου και συγκεκριμένα
 • 101  ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ   ΕΝΝΕΑ (9) ΑΤΟΜΑ
 • 102 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΑ
 • 103 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΝΝΕΑ (9) ΑΤΟΜΑ

Προσλήψεις (2868) ατόμων στις νέες Τοπικές Ομάδες Υγείας (προκήρυξη-ειδικότητες)-Θέσεις και σε Καβάλα -Ξάνθη -Δράμα-Αλεξανδρούπολη.

Το υπουργείο Υγείας, δημοσιοποίησε την προκήρυξη για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (2868) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας) και των αποκεντρωμένων μονάδων τους, ως κατωτέρω:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δύο χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (2390) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και Παιδιατρικής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και Διοικητικού – Οικονομικού.

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (478) θέσεις Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

πηγή aftodioikisi.gr.