Χιώτης Κωνσταντίνος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Νέστο .

Τακτική  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νέστου στις 30 Ιανουαρίου  2018 Τετάρτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 1ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2019
 2. Έγκριση εκμίσθωσης απλής χρήσης Αιγιαλού – Παραλίας από το Δήμο Νέστου
 3. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Οικονομικού έτους 2019
 4. Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για απρόβλεπτες & επείγουσες ανάγκες εργασιών  αποκατάστασης φυσικών καταστροφών .
 5. Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ανταποδοτικών Υπηρεσιών
 6.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων υπηρεσιών με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
 7. Ανάκληση της με αριθ. 337/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Νέστου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Νέστου»
 8. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημοτών
 9. Έγκριση για έκδοση άδειας υπαίθριου-πλανόδιου εμπορίου παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
 10. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στις Διεθνείς  Εκθέσεις Σόφιας, Βουκουρεστίου,
 11. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για διοργάνωση εκδηλώσεων «Τσικνοπέμπτης και Καθαράς Δευτέρας»
 12. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για διοργάνωση εκδηλώσεων της «Εθνικοτοπικής εορτής Μοναστηρακίου»
 13. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Νέστου για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας για τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Β βάθμιας Εκπαίδευσης
 14. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Νέστου για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας για τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Α βάθμιας Εκπαίδευσης
 15. Ανάκληση της με αριθ. 357/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Νέστου με το ποσό των 7.200,00€ για εργασίες ελαιοχρωματισμού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης και στο 5ο  Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης της Σχολικής Επιτροπής Α Βάθμιας Εκπαίδευσης» και λήψη νέας απόφασης
 16. Έγκριση για τη κατανομή δαπανών πετρελαίου θέρμανσης των σχολείων
 17. Έγκριση της αριθ. 152/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 13ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
 18. Έγκριση  οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Ηπειρωτών Νέστου
 19. Ορισμός αρμόδιου οργάνου από τους Δήμους για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων έτους 2019
 20. Ορισμός εκπροσώπων για ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυάγιων και άλλες διατάξεις έτους 2019
 21. Ορισμός μελών στις επιτροπές α) πολυσύχναστων παραλιών – λουτρικών εγκαταστάσεων και β) χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής έτους 2019
 22. Ορισμός μελών για την Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984 έτους 2019
 23. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2019
 24. Ορισμός μελών για τη Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας έτους 2019
 25. Ορισμός οργάνου με αρμοδιότητα την υλοποίηση αποφάσεων κλεισίματος των άνευ άδειας λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος έτους 2019
 26. Ορισμός μελών για τη σύσταση Α/θμιας και Β/θμιας Επιτροπής Επιθεώρησης Θεάτρου και Κινηματογράφου έτους 2019
 27. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων (παρ. 6 αρθρ.199 Ν.3463/06) έτους 2019
 28. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για σύσταση Επιτροπής άρθρου 36 του Ν.4508/2017 για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος έτους 2019
 29. Ορισμός μέλους Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και εργασιών –επισκευής οχημάτων του Δήμου Νέστου έτους 2019
 30. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση της πράξης Μονοπάτια Πολιτισμού
 31. Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επισκευή – στεγανοποίηση δώματος Λυκείου Χρυσούπολης»
 32. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : « Ανάπλαση οικισμού Ρομά στην Τ.Κ. Πηγών Δήμου Νέστου ».
 33. Έγκριση χορήγησης παράτασης οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πεζογέφυρας σύνδεσης νέου Παιδικού Σταθμού με νέο 12θέσιο Δημοτικό σχολείο Χρυσούπολης».
 34. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο : «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Χρυσοχωρίου».
 35. Έγκριση αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Νέστου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση ΙV, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο ««Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε νέες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις τo τυπογραφείο Κοψίδας στη Χρυσούπολη.

To τυπογραφείο Κοψίδας στη Χρυσούπολη μεταφέρθηκε σε νέες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις στην οδό Εγνατίας 9 σε ένα νέο, σύγχρονο κτήριο, σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες της εταιρείας κοντά στο κυκλικό κόμβο .

O νέος χώρος της εταιρείας τυπογραφείο Κοψίδας είναι εξοπλισμένος με σύγχρονα μηχανήματα που ανανεώνονται συνεχώς, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών ο οποίος μπορεί να ολοκληρώσει με επιτυχία οποιαδήποτε εκτυπωτική εργασία.

Chrysoupoli News

Συνελήφθησαν 2 διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες

Συνελήφθησαν 2 διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες

Συνελήφθησαν χθες (24-1-2019) το πρωί, στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, δύο (2) διακινητές, ένας 53χρονος αλλοδαπός και ένας 23χρονος ημεδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας είκοσι (20) μη νόμιμους μετανάστες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο δράστες, διότι ο 23χρονος, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, λειτουργούσε ως προπομπός για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου) που οδηγούσε ο 53χρονος, με το οποίο μετέφερε, παράνομα, στην ενδοχώρα είκοσι (20) μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας |Προσοχή στους θυελλώδεις ανέμους

 Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο θυελλωδών ανέμων της ΕΜΥ προβλέπεται από τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 25-01-2019 ως τις πρώτες πρωινές ώρες της 26-01-2019 να επικρατήσουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού πελάγους άνεμοι από Ανατολικές και Νότιες διευθύνσεις εντάσεως έως 8 bf με ισχυρές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

Παρακαλούμε για τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας από Κυβερνήτες πλοίων και σκαφών καθώς και την έγκαιρη πληροφόρηση σας από τακτικά δελτία καιρού ΕΜΥ για την λήψη απόπλου.

Αναβολή των ποδοσφαιρικών αγώνων

Λόγω της κακοκαιρίας στο Ν. Καβάλας δε θα διεξαχθούν οι προγραμματισμένοι ποδοσφαιρικοί αγώνες το Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Ιανουαρίου από την ΕΠΣ Καβάλας όλων των πρωταθλημάτων της.

Αναρτήθηκαν οι πίνακες εκτιμήσεων ζημιών φυτικής παραγωγής για την Δ.Ε. Χρυσούπολης

Στις 24 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 αναρτήθηκαν στο Δημοτικό Κατάστημα Χρυσούπολης οι πίνακες εκτιμήσεων ζημιών φυτικής παραγωγής που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Χρυσούπολης

Νέστος |Εν αναμονή έντονων καιρικών φαινομένων.

Εκτάκτως πραγματοποιήθηκε το Τοπικό Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νέστου, χθες Τρίτη 22 Ιανουαρίου, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να προγραμματιστούν δράσεις αντιμετώπισης πιθανών πλημμυρικών φαινομένων το επόμενο διήμερο.

Έγινε αναφορά γνωστοποίησης  προς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα πλημμυρών με τα υπόγειά τους, όπως λάβουν μέτρα προστασίας

Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι συμπολίτες  μας μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Δήμου 2591350102-103 καθώς και στης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χρυσούπολης 2591025373.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε σήμερα Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από αύριο Τετάρτη (23-01-2019) και από τα δυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που πιθανώς θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, και τους θυελλώδεις νοτίους ανέμους που η έντασή τους θα φθάνει τα 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν:

1. Αύριο Τετάρτη (23-01-2019)

Τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά, σταδιακά η Δυτική Πελοπόννησος, από τις απογευματινές ώρες τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και κατά τη διάρκεια της νύχτας η υπόλοιπη Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Στη Δυτική Ελλάδα τη νύχτα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

2. Την Πέμπτη (24-01-2019)

Τις πρωινές ώρες η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και μέχρι το μεσημέρι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ΔωδεκάνησαΕκ νέου από τιςαπογευματινές ώρες τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος και η Δυτική Στερεά (κυρίως στα παραθαλάσσια), καθώς και η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος.

3. Την Παρασκευή (25-01-2019)

Αρχικά η Δυτική Ελλάδα, με βαθμιαία επέκταση στην ανατολική χώρα.

Την Τετάρτη (23-01-2019) και την Παρασκευή (25-01-2019) χιονοπτώσεις πρόσκαιρα πυκνές, θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου και της ΔυτικήςΜακεδονίας.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.grτου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

 • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
 • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
 • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους 
 • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.
 • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
 • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
 • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

 • Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου
 • Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα
 • Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους
 • Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν
 • Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων
 • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

 • Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας
 • Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση,  συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Chrysoupoli News

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media/egiklios%20plimmiron%202008_el_GR.pdf

Πορεία διαμαρτυρίας για τη Μακεδονία στο κέντρο της Χρυσούπολης.

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου μας καλούν τους συμπολίτες μας, την ημέρα ψήφισης της κατάπτυστης συμφωνίας των Πρεσπών που, κόντρα στην ιστορική αλήθεια και τη λαϊκή βούληση, παραχωρεί στα Σκόπια εθνότητα μακεδονική, ιθαγένεια μακεδονική, γλώσσα μακεδονική στην Πλατεία Ηρώων , ώστε όλοι με μια φωνή να διατρανώσουμε ειρηνικά και με αίσθημα εθνικής ευθύνης την ελληνικότητα της Μακεδονίας και να απαιτήσουμε να γίνει σεβαστή η πανεθνική λαϊκή επιθυμία για μη ψήφιση της συμφωνίας.

Chrysoupoli News ..Νέα ημερομηνία Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 13:00 μ.μ

Κώστας Χιώτης

Φώτης Πασχαλίδης |Κατάγομαι από την Καβάλα της Μακεδονίας και διαφωνώ κάθετα με την συμφωνία των Πρεσπών.

Το Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής N.Καβάλας Ν.Δ. Φώτης Πασχαλίδης έκανε την παρακάτω δήλωση στα Μ.Μ.Ε σχετικά με το «Μακεδονικό»:

Η ιστορία ενός λαού είναι η ταυτότητα του. Σήμερα δίνουμε το όνομα και την ταυτότητα μας, αύριο τι έχει σειρά;

Η χειρότερη υπηρεσία που θα μπορούσε κάποιος να προσφέρει σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία, όπου η πατρίδα μας βάλετε από παντού, είναι το να διχάζει τους Έλληνες αντί να τους ενώνει.

Στη Μάχη που έδωσε ο Ελληνικός στρατός 19 – 21 Ιουνίου 1913 στο Κιλκίς-Λαχανά στο βορειότερο σημείο της Μακεδονίας μας ήταν μια από τις φονικότερες της νεώτερης Ελληνικής ιστορίας, οι απώλειες του ελληνικού στρατού ήταν 8.828 νεκροί και τραυματίες. Σε αυτή την μάχη οι παππούδες των γειτόνων μας της FYROM δεν έλαβαν μέρος ή και αν έλαβαν ήταν απέναντι στο Ελληνικό στρατό που μαχόταν για την ελευθερία της Μακεδονίας μας.

Λίγο πιο βόρεια από το Κιλκίς είναι το Μοναστήρι. Το Μοναστήρι βρίσκεται στο ίδιο ύψος (ή ίσως και ελάχιστα πιο νότια), από τη λίμνη Δοϊράνη, που είναι το φυσικό σύνορο του νομού Κιλκίς με την γείτονα χώρα.

Η Αχρίδα λίγο πιο δυτικά από το Μοναστήρι. Κάπου εκεί, τελειώνει και η Μακεδονία προς βορρά. Δεν έχει άλλο. Ποτέ δεν είχε. Η πόλη των Σκοπίων είναι τόσο πιο βόρεια από το Μοναστήρι όσο πιο βόρεια είναι η Θεσσαλονίκη από τη Λάρισα.

Μέχρι το 1913 ήταν η πρωτεύουσα του Κοσσυφοπεδίου. Έτσι όπως το πάνε οι γείτονες βορείως της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και οι εν Ελλάδι ανιστόρητοι, θα βγάλουν Μακεδονία τη Σερβία και την Ρουμανία.

Στις πεδιάδες του Κιλκίς ανθούν κατακόκκινες παπαρούνες! Ο θρύλος λέει ότι συμβολίζουν το αίμα που χύθηκε από τις μάχες. Την άνοιξη που ανθίζουν θα στείλουμε και μία παπαρούνα για κάθε πρόθυμο που θα υπογράψει την παραχώρηση του ονόματος να την έχει μαζί με τον στυλό του ενθύμιο.

Δεν έχουμε τίποτα κατά των γειτόνων μας της FYROM σεβόμαστε το δικαίωμα τους να συμμετάσχουν σε όποιο οργανισμό και ένωση επιθυμούν. Αλλά εξίσου θέλουμε να σεβαστούν τις αξίες μας και την ιστορία μας. Ας διαλέξουν ένα όνομα από την δική τους ιστορική διαδρομή.

Κατάγομαι από την Καβάλα της Μακεδονίας. Διαφωνώ κάθετα με την συμφωνία των Πρεσπών, είναι το ελάχιστο προς την μνήμη των νεκρών μας που θυσιάστηκαν για την Μακεδονία που ζούμε σήμερα. Ο μόνος που μπορεί να πάρει μια τέτοια σημαντική και κρίσιμη απόφαση είναι μόνο ο κυρίαρχος Ελληνικός λαός είτε με δημοψήφισμα ή με εκλογές.

Φώτης Πασχαλίδης

Μέλος Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ.

Chrysoupoli News

Προβλήματα με διακοπές ρεύματος στην Χρυσούπολη.

Από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσούπολης υπήρχε διακοπή ρεύματος σχεδόν σε όλη την πόλη. Υπήρξαν πλήθος τα παράπονα διότι η διακοπή της ηλεκροδότησης δεν γνωστοποιήθηκε επαρκώς με αποτέλεσμα να επικράτηση ανησυχία στους κατοίκους της Χρυσούπολης .

Σύμφωνα με της ΔΕΔΔΗΕ υπήρξε ανακοίνωση, όμως δυστυχώς για τους κατοίκους, ασαφές το περιεχόμενο αυτής, διότι μας αναφέρει ως Αρδευτικά… και όχι ως περιοχή οδό κλπ.

Chrysoupoli News

Κώστας Χιώτης