Τα χωριά που σας «τραβούν»…..μόνο με τ’ όνομα τους

(Λυκοδρόμιο, Ζαρκαδιά, Αηδονόκαστρο, Ελαφοχώρι) * Λυκοδρόμιο Ήταν το πέρασμα των λύκων, ανάμεσα στα δάση της Ροδόπης.…