Διόδια: Ποιες είναι οι νέες τιμές και για Ν. Καβάλας .

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ενημερώνει για τη λειτουργία έντεκα (11) πλευρικών σταθμών διοδίων.

Το τέλος διοδίων των σταθμών για τις ΚΑΤ 1,2,3, 4 είναι:

Παναγιά 0,70€-1,00€-2,50€-3,50€

Καλαμιά 0,30€-0,40€-1,00€-1,40€

Προφήτης 0,60€-0,90€-2,30€-3,20€

Βαγιοχώρι 0,40€-0,60€-1,50€-2,10€

Γαληψός/Ορφάνιο 0,20€-0,30€-0,80€-1,10€

Μέστη 0,60€-0,80€-2,00€-2,80€