Με το βλέμμα στο παρελθόν …πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο ΝΕΣΤΟ.

Ένα από τα παλαιότερα σχολεία της περιοχής μας είναι το πρώην 1ο Δημοτικό σχολείο Χρυοούπολης καθώς και το Δημοτικό σχολείο της Πετροπηγής . Το 1ο Δημοτικό σχολείο Χρυσούπολης αποτελεί συνέχεια του σχολείου όπου ίδρυσαν οι Ηπειρώτες από την Λαΐστα το 1891 στο τότε Sari Saban με 20 μαθητές αλλά και του σχολείου που ιδρύθηκε επίσημα από το ελληνικό κράτος το 1914 ως διθέσιο . Το 1929 προάγεται σε τριθέσιο με την ονομασία «Πλήρες Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης»

Μετά την απελευθέρωση της ανατολικής Μακεδονίας από τους Βούλγαρους το 1913 το ελληνικό κράτος άρχισε να ιδρύει δημοτικά σχολεία όπου υπήρχε ελληνικός πληθυσμός. Το 1915 ιδρύθηκαν νέα σχολεία εκτός από την Χρυσούπολη στην Ν. ΚΑΡΥΑ και το Χρυσοχώρι. Στα άλλα χωριά της περιοχής μας ιδρύθηκαν μετά το 1922 ύστερα δηλαδή να την εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα (Ελαφοχώρι ,Κεραμώτη και στην πόλη μας σε Ποντιάδα και Προάστιο).

Όλα τα παραπάνω σχολεία λειτούργησαν κανονικά εώς το 1940, οπότε με την κήρυξη του Β’ Παγκόσμιου πολέμου έκλεισαν και άνοιξαν μετά την απελευθέρωση. Τα σχολεία άνοιξαν τον Σεπτέμβρη του 1945 και οι μαθητές μας έως τον Ιούνιο του 1946 διδάχτηκαν τα μαθήματα δύο τάξεων αυτό έγινε γιατί τα παιδιά έχασαν σχολικές χρονιές κατά την κατοχή ,από τον Σεπτέμβριο του 1946 όμως τα σχολικά έτη ήταν πλέον κανονικά. Στη δεκαετία του 1950 κάθε χωριό είχε το δικό του σχολείο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 φάνηκαν τα πρώτα σημάδια μείωσης του αριθμού των μαθητών λόγω της υπογεννητικότητας και της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης το 1965 κλείνει το σχολείο Ελαφοχωρίου.

Στην περιοχή μας άρχισαν να λειτουργούν και τα πρώτα νυχτερινά σχολεία για να πάρουν το απολυτήριο και πολίτες οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν φοίτησαν στα ημερήσια δημοτικά σχολεία ( Χρυσούπολη , Ν. ΚΑΡΥΑ και Χρυσοχωρι) Από το 1968 άρχισαν να λειτουργούν και τα πρώτα νηπιαγωγεία στην επαρχία Νέστου. Τα τελευταία 30 χρόνια, λόγω της δραματικής μείωσης του αριθμού των μαθητών, πολλά σχολεία καταργήθηκαν Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και για να έχουν οι μαθητές ίσες ευκαιρίες στην παιδεία κάποια συγχωνεύτηκαν και δημιουργήθηκαν πολυθέσια σχολεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Νέστου .