Νέες διακοπές ρεύματος, την Πέμπτη και Παρασκευή!

Πέμπτη 24/09/2020 8:00:00 πμ – 2:00:00 μμ: Όλο το χωριό Πηγές Νέστου, αρδευτικά δυτικά Πηγών, Χρυσοχωρίου και Χρυσούπολης, περιοχή συσκευαστηρίου σπαραγγιών Χρυσοχωρίου έως Δυτικά εργοστάσιου Κοθάλη.11:00:00 πμ – 2:30:00 μμ: Όλο το χωρίο Χρυσοχώρι ΝέστουΠαρασκευή 25/09/2020 8:00:00 πμ – 10:00:00 πμ: Όλο το χωριό Πετροπηγή Νέστου8:00:00 πμ – 12:00:00 μμ: Τμήμα του χωριού Βόρεια στο Αγίασμα