Πανηγύρια στο Νέστο!

Στις μικρές κοινωνίες, όπως η Αβραμυλία στο Νέστο τα πανηγύρια είναι μία αφορμή για διασκέδαση. Μουσική, χορός, φαγοπότι…

Πανηγύρια, στα οποία συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι του Νέστου, συμβάλλοντας ο καθένας με το δικό του τρόπο στο να είναι επιτυχής η εκδήλωση.