Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Νέστο .

Τακτική  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νέστου στις 30 Ιανουαρίου  2018 Τετάρτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 1ης  αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2019
 2. Έγκριση εκμίσθωσης απλής χρήσης Αιγιαλού – Παραλίας από το Δήμο Νέστου
 3. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Οικονομικού έτους 2019
 4. Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για απρόβλεπτες & επείγουσες ανάγκες εργασιών  αποκατάστασης φυσικών καταστροφών .
 5. Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ανταποδοτικών Υπηρεσιών
 6.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων υπηρεσιών με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
 7. Ανάκληση της με αριθ. 337/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Νέστου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Νέστου»
 8. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημοτών
 9. Έγκριση για έκδοση άδειας υπαίθριου-πλανόδιου εμπορίου παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
 10. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στις Διεθνείς  Εκθέσεις Σόφιας, Βουκουρεστίου,
 11. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για διοργάνωση εκδηλώσεων «Τσικνοπέμπτης και Καθαράς Δευτέρας»
 12. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για διοργάνωση εκδηλώσεων της «Εθνικοτοπικής εορτής Μοναστηρακίου»
 13. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Νέστου για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας για τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Β βάθμιας Εκπαίδευσης
 14. Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Νέστου για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας για τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Α βάθμιας Εκπαίδευσης
 15. Ανάκληση της με αριθ. 357/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Νέστου με το ποσό των 7.200,00€ για εργασίες ελαιοχρωματισμού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης και στο 5ο  Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης της Σχολικής Επιτροπής Α Βάθμιας Εκπαίδευσης» και λήψη νέας απόφασης
 16. Έγκριση για τη κατανομή δαπανών πετρελαίου θέρμανσης των σχολείων
 17. Έγκριση της αριθ. 152/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία με θέμα:« Έγκριση της 13ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
 18. Έγκριση  οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Ηπειρωτών Νέστου
 19. Ορισμός αρμόδιου οργάνου από τους Δήμους για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων έτους 2019
 20. Ορισμός εκπροσώπων για ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυάγιων και άλλες διατάξεις έτους 2019
 21. Ορισμός μελών στις επιτροπές α) πολυσύχναστων παραλιών – λουτρικών εγκαταστάσεων και β) χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής έτους 2019
 22. Ορισμός μελών για την Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984 έτους 2019
 23. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2019
 24. Ορισμός μελών για τη Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας έτους 2019
 25. Ορισμός οργάνου με αρμοδιότητα την υλοποίηση αποφάσεων κλεισίματος των άνευ άδειας λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος έτους 2019
 26. Ορισμός μελών για τη σύσταση Α/θμιας και Β/θμιας Επιτροπής Επιθεώρησης Θεάτρου και Κινηματογράφου έτους 2019
 27. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων (παρ. 6 αρθρ.199 Ν.3463/06) έτους 2019
 28. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για σύσταση Επιτροπής άρθρου 36 του Ν.4508/2017 για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος έτους 2019
 29. Ορισμός μέλους Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και εργασιών –επισκευής οχημάτων του Δήμου Νέστου έτους 2019
 30. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση της πράξης Μονοπάτια Πολιτισμού
 31. Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επισκευή – στεγανοποίηση δώματος Λυκείου Χρυσούπολης»
 32. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : « Ανάπλαση οικισμού Ρομά στην Τ.Κ. Πηγών Δήμου Νέστου ».
 33. Έγκριση χορήγησης παράτασης οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πεζογέφυρας σύνδεσης νέου Παιδικού Σταθμού με νέο 12θέσιο Δημοτικό σχολείο Χρυσούπολης».
 34. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο : «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Χρυσοχωρίου».
 35. Έγκριση αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Νέστου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση ΙV, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο ««Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *