Αναπροσαρμόζονται τα διόδια στην Εγνατία Οδό. Σχετικοί πίνακες

Στην αναπροσαρμογή των διοδίων επί της Εγνατίας Οδού και των καθέτων σε αυτή οδικών αξόνων, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του 2019, προχωρά το υπουργείο Μεταφορών.

Στην σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και φέρει την υπογραφή των υπουργών Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτου και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη, αναφέρονται τα εξής:

Εν όψει του εν εξελίξει διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, ο οποίος διενεργείται με ευθύνη του ΤΑΙΠΕΔ είναι αναγκαίος ο ανακαθορισμός των τιμών διοδίων τελών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η αριθμ. 6686/14-11-2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 3086/2014) περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό ΔΝΣ γοικ.45897/ΦΝ 393/18-5-2017 (ΦΕΚ Β΄1867/2017) και ΔΝΣ β΄/οικ.39429/ΦΝ 393/22-05-2018 (ΦΕΚ Β΄ 1893/2018) κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών, τροποποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

1. Η πρώτη παράγραφος μετά τον «Πίνακα Κατηγορίας Οχημάτων» του άρθρου 4 της αριθμ. 6686/2014 κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η τιμή χρέωσης για οχήματα κατηγορίας 2 δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των 0,03€ ανά χιλιόμετρο, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και μπορεί να ανέλθει ανά χιλιόμετρο στην ανώτατη τιμή χρέωσης που εκάστοτε επιτρέπεται να επιβάλλεται στα τμήματα των αυτοκινητόδρομων της χώρας που λειτουργούν υπό καθεστώς Σύμβασης Παραχώρησης. Η προσαρμογή θα γίνει ως ακολούθως:

Το ύψος διοδίων τελών που θα εισπράττονται στους σταθμούς διοδίων επί της Εγνατίας Οδού και των κάθετων σε αυτήν οδικών αξόνων σύμφωνα με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, ως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμό ΔΝΣγοικ.45897/ΦΝ 393 /18-5-2017 (ΦΕΚ Β΄1867/2017) και ΔΝΣ β΄/οικ.39429/ΦΝ 393/22-05-2018 (ΦΕΚ Β΄ 1893/2018) κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών:

Ορίζεται σε 0,05 €/χλμ. με ΦΠΑ για την κατηγορία οχημάτων 2 και επιβάλλεται για το μήκος χρέωσης κάθε σταθμού διοδίων, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και II της παραγράφου 2 του άρθρου 1, με στρογγυλοποίηση στο αμέσως μικρότερο σε τιμή πρώτο δεκαδικό ψηφίο και ισχύει από 1/1/2019, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγούμενα εγκριθεί η Τιμολογιακή Πολιτική διοδίων τελών για τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού και τους κάθετους άξονες αυτής από την Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (DG -MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7ο της Οδηγίας 1999/62/ΕΟΚ ΕΟΚ, άλλως από παροχή της ως άνω εγκρίσεως.

Σε περίπτωση που η απόφαση αυτή ορίζει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, το ανωτέρω ύψος διοδίων τελών θα προσαρμοστεί αντίστοιχα με τροποποίηση της παρούσας.

Από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης της Σύμβασης Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως αυτή ορίζεται στη σύμβαση αυτή, η τιμή χιλιομετρικής χρέωσης διαμορφώνεται με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις της Σύμβασης Παραχώρησης.

Η περίπτωση (β.) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και οχήματα πρώτων βοηθειών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.»

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 προστίθεται η παρακάτω κατηγορία (η.) που έχει ως ακολούθως: «η. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά κυριότητα σε ανέργους και χρησιμοποιούνται από αυτούς. Οι άνεργοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την κάρτα ανεργίας, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά τη διέλευση από το Σταθμό διοδίων».

Στο άρθρο 6 προστίθεται νέα παράγραφος 3 που έχει ως ακολούθως:

«Κάθε απαλλαγή ή εξαίρεση καταβολής διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 καταργείται και παύει να ισχύει από την 01-01-2019».

Άρθρο 2

Τα Παραρτήματα Ι και II της αρ. 6686/2014 κοινής υπουργικής απόφασης όπως αντικαταστάθηκαν με την αριθμ. ΔΝΣγοικ.45897/ΦΝ 393 /18-5-2017 κοινή υπουγική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1867/2017) , αντικαθίστανται από τα Παραρτήματα Ι και II που προσαρτώνται στην παρούσα.

www.metaforespress

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *