Θέσεις Εργασίας -ENFOS ENGINEERING .

Η ENFOS ENGINEERING αναζητά νέο/α συνεργάτη Μηχανικός όπως παρακάτω

Τίτλος

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Μηχανικός Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Τ.Ε., Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε.
Περιγραφή της θέσης
Εκπόνηση σχεδίων και μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων καθώς και φωτοβολαϊκών σταθμών με την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων Μηχανικών.
Επισκέψεις επί τόπου σε υπό εκτέλεση έργα, καθοδήγηση των συνεργείων και συγκέντρωση – καταγραφή τεχνικών στοιχείων, προόδου εργασιών κλπ.
Συμμετοχή σε εργασίες βιομηχανικών επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.
Σύνταξη και διεκπεραίωση φακέλου αδειοδότησης επιχειρήσεων ή τεχνικών έργων.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να συνδυάζει τα παρακάτω:
Γνώση τουλάχιστον μέσου επιπέδου, του σχεδιαστικού λογισμικού AutoCad και της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση άλλου λογισμικού όπως, επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλων, Web Design κ.λ.π. θα συνεκτιμηθούν ανάλογα.
Το ήθος, η ευστροφία, καθώς και ο ζήλος για απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας του υποψηφίου συνεργάτη αποτελούν σημαντική προϋπόθεση.

Υποψήφιοι από την Καβάλα και τον Δ. Νέστου θα έχουν προτεραιότητα.

Ο χρόνος από την λήψη του πτυχίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 χρόνια, καθώς και η ηλικία του υποψηφίου θα πρέπει να είναι ανάλογη (έως 25 ετών). Στην περίπτωση των ανδρών υποψηφίων είναι επιθυμητό να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη εργασιακή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί όμως, δεν είναι απαραίτητη ή προ απαιτούμενη.
Εργασιακή σχέση
Μετά από κοινού συνεννόηση, η εργασιακή σχέση μπορεί να είναι είτε ‘Μισθωτού’ (πρόσληψη) είτε ‘Εξωτερικού Συνεργάτη’ (με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών).
Σε κάθε περίπτωση η ENFOS ENGINEERING προσβλέπει και ελπίζει σε μια εξελίξιμη και μακροχρόνια συνεργασία.
Υποβολή υποψηφιοτήτων
Όλοι οι υποψήφιοι συνεργάτες παρακαλούνται να υποβάλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα, την αναλυτική βαθμολογία τους, τον τίτλο της Πτυχιακής Εργασίας τους καθώς και τον Φορέα της Πρακτικής τους Άσκησης στο email:
junior.enfos.engineer@gmail.com.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν σε συνέντευξη στην οποία θα προσέλθουν έχοντας μαζί τους την Πτυχιακή τους εργασία

Chrysoupoli News

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *