4 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Ξάνθης -Προκήρυξη θέσεις για ΤΕ-ΔΕ.

Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης, που εδρεύει στα Άβδηρα του Νομού Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

100 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Επτά (7) μηνών και όχι πέοαν της 31-12-2017 1 101

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΑ (ΑΡΧ/ΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ) ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ Επτά (7) μηνών και όχι πέοαν της 31-12-2017 2 102

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΑ (ΑΡΧ/ΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ) ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ Επτά (7) μηνών και όχι πέοαν της 31-12-2017 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Τ.Κ. 670 61 Άβδηρα Ξάνθης, υπόψη κας Μ. Καραπαναγιώτου ή κας Τ. Γιαχουντούδη (τηλ. επικοινωνίας: 2541051003).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
www.diorismos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *